CERKEV SV. KRIŽA

CERKEV SV. KRIŽA

DSC_4153

 

DSC_4146Točna letnica postavitve prve cerkve ni znana. Že v 13. stoletju so na tem območju najverjetneje živeli ljudje krščanske vere, ki so na ozemlju današnje cerkve postavili prvo kapelico, v kateri so duhovniki iz Kamnice opravljali bogoslužje. Današnja kamnita prižnica v cerkvi na sebi nosi vklesano letnico 1493 (letnica je sicer precej poškodovana, tako da je branje zelo oteženo), kar pomeni, da je bila v 15. stoletju tukaj že postavljena spodobna sakralna zgradba. Sedanjo dokončno podobo je cerkev dobila 9. 11. 1884 ob blagoslovu prenovitvenih del.

V kronologiji ob 100-letnici nastanka samostojne župnije sv. Križa iz leta 1886 je Ivan Skuhala zapisal, da je prva kapela bila gotovo večkrat predelana, povečana in olepšana, dokler ni leta 1884 svoje sedanje podobe dobila. Tistega leta je bila namreč vsa cerkev razen zvonika in zakristije prezidana, znatno povišana, na novo obokana in za eno kapelo z galerijo povečana. Tudi vso notranjo opremo je dobila novo: tlak, klopi, orglje, spovednico; oba oltarja sta bila prenovljena, eden stranski oltar pa je bil odstranjen. Zdaj ima cerkev dva oltarja: veliki oltar sv. Križa in stranski Device Marije v kapeli. Cerkev meri sedaj 26 metrov v notranjost, 6m in 10 cm v širokosti, s kapelo in žagredom vred pa 14 m in 48 cm, in 11 m 23 cm v visokosti. Zvonik, ki je najstarejši del cerkve, je ostal tako pri zadnji prenovi nespremenjen, samo veliki vhod pod zvonikom se je povečal.

V zvoniku so bili vseskozi do 2. svetovne vojne trije zvonovi. Najstarejši  (srednji), ki je bil vlit l. 1777. Veliki zvon je bil na stroške faranov in drugih dobrotnikov vlit leta 1788 ter posvečen na ime sv. Urbana dne 7. januarja 1789 v Gradcu. A ker je dvakrat počil, je bil leta 1817 pretopljen in na čast sv. Križa posvečen. Mali zvon je bil vlit in na čast Device Marije posvečen 9. april 1788,  leta 1841 pa je bil pretopljen in 6. maja spet posvečen.

Oba večja zvonova je vzela vojna vihra.

Leta 2007 je župnija, na pobudo dobrotnika Martina Hojnika dobila dva nova zvonova in tako so v zvoniku ponovno trije zvonovi (največji je posvečen sv. Križu, tehta 858 kg in je uglašen na ton F 1; srednji je posvečen bl. A. M. Slomšku, tehta 420 kg ter je uglašen na ton A 1 in najmanjši tehta 246 kg ter je posvečen Materi Božji in uglašen na ton C). Večja dva sta bila kupljena in potegnjena v zvonik v nedeljo, 20. maja 2007, (posvetil jih je takratni nadškof Franc Kramberger), sicer sta bila vlita v livarni v Innsbrucku.

Glavni oltar je posvečen sv. Križu in je bil blagoslovljen v letu 1851. Skulpturi apostola Janeza in Device Marije ob glavni svetinji, sv. Križu, sta delo kiparja Veita Königerja.

DSC_4154Cerkev je leta 2017 dobila nova macesnova okna, ki jih je izdelal mojster Stanko Gajšek iz Žetal. V prezbiteriju sta bili nameščeni novi vitrajni okni, levo je okno družinske svetosti (zakonca Zelija in Ludvik Martin, Terezija Deteta Jezusa, Janez Pavel II.), desno pa okno slovenske svetosti (bl. Anton Martin Slomšek, bl. Lojze Grozde, ter bl. drinski mučenki Antonija Fabjan in Krizina Bojanc).

Več o vsebini svetih podob si lahko preberete na spodnji zgibanki.

zgibanka A4.