CERKEV SV. MARTINA

CERKEV SV. MARTINA

RAZGLEDNICA 1 - Kopija

Kamnica (pri Mariboru)

sv. Martin Kamnica notranjost small

dekoracija glava DOKUMENTA 1

Ko prispete v Kamnico, je naša župnijska cerkev sv. Martina ena od prvih zgradb, ki vam bodo padle v oči. Je osrednja stavba v Kamnici, njene arhitektonske značilnosti pa je uvrščajo med najpomembnejše kulturne spomenike v okolici Maribora.
Cerkev danes sestavljajo:
– zgodnjegotska ladja,
– poznogotski prezbiterij,
– spodnji del zvonika iz 16. stoletja ter za 1 x povišan leta 1751
– konec 17. stoletja zgrajene kapeli in zakristija.

Kdaj je predromanska cerkev dobila gotsko podobo, ni znano.1532 so jo upostošili Turki po neuspelem obleganju Maribora. Po triletni obnovi jo je 21. 10. 1535 lavantinski škof Filip ponovno posvetil.

1694 – prizidajo kapelo sv. Rešnjega telesa, kar je začetek barokizacije.

1698- prizidali so zakristijo.

Vse do leta 1830 jo je obdajalo pokopališče in kostnica sv. Mihaela.

1745, po prihodu župnika Jakoba Kokla, se začne barokizacija. V 26 letih njegovega službovanja je cerkev dobila sedanji umetniški videz, ki jo uvršča med baročne bisere. Okrašena je s freskami Georga Rafa iz Sv. Andraža v Labotski dolini iz leta 1748 in Antona Lerchingerja iz Rogatca iz leta 1753. Več o njih si lahko preberete tukaj zlozenka freske sveta Martina Kamnica

Bogatijo jo dragoceni baročni oltarji, prižnica in oratorij, vse delo Jožefa Holzingerja iz let 1767-1778 in že omenjenega slikarja Lerchingerja.

1759 – na oltar postavijo kipec iz Maria Zella, slovite romarske cerkve na današnjem avstrijskem Štajerskem. Zato so našo cerkev takrat imenovali tudi Mali Marija Zell.

1778 – z novim oltarjem sv. Rešnjega telesa se je končala barokizacija.

1868 – tržaški slikar Jakob Brollo obnovi freske v ladji in prezbiteriju ter poslika strop kapele sv. Rešnjega telesa.

V osemdesetih letih preteklega stoletja je župnik Anton Dimec poskrbel za temeljito prenovo cerkvene notranjščine, prejšnji župnik p. Stane Sikošek pa je od zunaj in znotraj prenovil 400 let staro župnišče ter dvorišče.