KARITAS

dekoracija glava DOKUMENTA 1

Vsak kristjan je poklican, da z dobroto razodeva usmiljenje nebeškega Očeta. Na poseben način so k temu poklicani duhovniki, redovniki ter celotne župnije. Tudi župniki v naši župniji so vsa leta od darov vernikov delili pomoči potrebnim, ki so potrkali na župnijska vrata.

A septembra 2010 se je gospod župnik Jože Povh zaradi obilja prošenj in vedno večje pazljivosti glede upravičenosti odločil, da ustanovi župnijsko Karitas, skupino vernikov, ki bo v imenu vse župnije skrbela za uboge med nami in delili zbrano pomoč. To skupino vernikov vodi ga. Danica Gostenčnik, pomagajo ji  Majda Pukl, Marija Pivec, Erna Žerdin, Alenka Zimšek, Lara Šterpin in Ester Manneti. Predstavnica za župnijo sv. Križ je Dragica Hojnik. Vhod v prostore je z notranjega župnijskega dvorišča.

Uradne ure: vsak drugi ponedeljek v mesecu med 10.00-11.00
Če ponedeljek sovpada z državnim ali zapovedanim cerkvenim praznikom, uradne ure odpadejo.

Izven uradnih ur je vedno nekdo dosegljiv na:
gsm:
041 647 956
elektronski naslov: karitas.kamnica@gmail.com

Kaj še delamo:

  • Da svoje delo in probleme sproti rešujemo, imamo mesečne sestanke.
  • vsak drugi in tretji ponedeljek v mesecu med 10.00-11.00 delimo hrano.
  • vsak prvo nedeljo v maju pripravimo srečanje s starejšimi župljani.
  • vsako leto povabimo kakšno družino, da se udeleži škofijskega letovanja na morju.
  • pomagamo pri zimskem in jesenskem pohod »Na noge«, z zbranim denarjem pomagamo konkretnim družinam in posameznikom iz naših krajev.
  • Ob prazniku sv. Martina priredimo dobrodelni večer. Z darovanimi sredstvi kupimo kurjavo, hrano, socialno ogroženim družinam pomagamo s plačilom šolske prehrane, šolskih potrebščin ter letovanje otrok.
  • vsako leto se vsaj ena udeleži letnega plenuma Nadškofijske Karitas.
  • vsako leto se katera udeleži škofijskega romanja in duhovne obnove.

Vse vas pa vabimo, da bi v času, ko se materialne, socialne in duhovne stiske večajo, bili bolj pozorni okoli sebe.  Morda kdo čaka naš in vaš prvi korak bližine in pomoči… Kristus ga zagotovo pričakuje.

Hvala za vašo pomoč in duhovno bližino.

Prostovoljke Župnijske Karitas Kamnica

dekoracija glava DOKUMENTA 1

Fotoutrinki nedeljskega obhajanja srečanja starejših župljanov, 85. jubileja p. Staneta ter zahvalnega srečanja z umetniki obdelave sten v cerkvi sv. Križa.