Župnijski pastoralni svet

dekoracija glava DOKUMENTA 1

Poslanstvo ŽPS

ŽPS je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. Predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov.

dekoracija glava DOKUMENTA 1

 

dekoracija glava DOKUMENTA 1