Župnijski pastoralni svet

dekoracija glava DOKUMENTA 1

Poslanstvo ŽPS

ŽPS je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. Predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov.

dekoracija glava DOKUMENTA 1

 Sestava ŽPS KAMNICA 2021-22

 1. Župnik
 2. Polona Movrin
 3. Bernarda Štular
 4. Ester Manetti
 5. Daša Heričko
 6. Martina Belšak
 7. Borut Gomboši

dekoracija glava DOKUMENTA 1

Sestava ŽPS SV. KRIŽ

 1. župnik
 2. Peter Gartner
 3. Milan Brus ml.
 4. Marta Bratuša
 5. Hermina Grace
 6. Danilo Večernik
 7. Simon Hauptman